Image 1 of 1
Yeniel Laboy - Oakland Athletics 2023 extended spring training (Bill Mitchell)
Yeniel Laboy - Oakland Athletics 2023 extended spring training (Bill Mitchell)