Image 1 of 1
Seby Zavala - Chicago White Sox 2020 spring training (Bill Mitchell)
Seby Zavala - Chicago White Sox 2020 spring training (Bill Mitchell)